Конфиденциалност

Вашите лични данни са защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица и организации. Ние използваме предоставената от клиентите информация за коректна обработка на поръчките, подобряване качеството на обслужването и за комуникация с нашите клиенти относно нови продукти, услуги и промоции.
Изключение правят случаите на злоупотреби и нарушение на закона от потребители при използване на онлайн бутик Маркиза - в тези случаи данните на нарушителите могат да бъдат предоставени на органите на реда, съгласно българското законодателство.

placeholder Всички права запазени Маркиза Груп ООД
Бутик Маркиза © 2007 - 2017